Versland winkels
Versland Lummen
Versland St.-Joris-Winge
Contacteer ons
Routeplan Versland
   
   >> Product in de kijker

Nu ook bij versland te koop, producten van bleuberry fields (koersel)
Sap van blauwe bessen
confituur van blauwe bessen
Siroop van blauwe bessen

Probiotica zijn nuttige, weldadige bacteri‘n die, wanneer ingenomen door mens of dier, diverse positieve effecten hebben op de gezondheid door een verbetering van de darmflora. Het zijn levende bacteri‘n die via specifieke zuivelproducten het maagdarmkanaal levend kunnen bereiken. Dit houdt in dat de bacteri‘n in ieder geval bestand moeten zijn tegen maagzuur, pancreassappen en galzouten, onder ana‘robe condities kunnen groeien en geen ziekmakende eigenschappen mogen bezitten.

Deze criteria beperken de hoeveelheid soorten en stammen die toegepast kunnen worden tot hoofdzakelijk 2 groepen van bacteri‘n namelijk: Lactobacillen en Bifidobacteri‘n

Last van een opgeblazen gevoel ?

Slechte voedingsgewoontes, gechloreerd drinkwater, stress, ziekte, het gebruik van antibiotica in de voedselproductie en bij medische behandelingen, kunnen het maagdarmkanaal uit evenwicht brengen door goede bacteri‘n te vernietigen en slechte bacteri‘n te laten vermenigvuldigen. Wanneer de verhouding goede bacteri‘n t.o.v. slechte bacteri‘n te laag is, kunnen zich problemen voordoen zoals bijvoorbeeld gasvorming, opgeblazen gevoel, intestinale toxiciteit, constipatie en een slechte opname van voedingsstoffen. Het is weliswaar zo dat er zich steeds ongunstige bacteri‘n in de darmen bevinden, maar de problemen beginnen pas wanneer deze bacteri‘n zich ongecontroleerd gaan vermenigvuldigen. Een gezond laatste deel van de dunne darm moet ten minste 85% gunstige bacteri‘n bevatten, die de woekerende ziekteverwekkende micro-organismen zoals E.coli en Salmonella, tegengaan.

Helende effecten

De positieve eigenschappen die worden toegeschreven aan probiotica zijn onder andere:

  • verbeteren de stoelgang (constipatie)
  • bevorderen de spijsvertering (opname voedingsstoffen)
  • enzymatisch afbreken van lactose (van groot belang bij lactose-intolerantie)
  • ondersteunen van de natuurlijke weerstand
  • helpen bij de aanmaak van vitaminen
  • beperken de duur van diarree (antibiotica, rotavirusinfecties, reizigersdiarree)
  • geven een verhoogde kolonisatieresistentie (het verminderen van pathogene bacteri‘n)
  • verminderen de activiteit van carcinogene bacteri‘le enzymen (§-glucuronidase, §-glucosidase,É) waardoor het heel aannemelijk is dat zij het risico op darmkanker kunnen doen verminderen
  • hebben een cholesterol verlagend effect doordat zij galzuren ontkoppelen waardoor minder cholesterol teruggeresorbeerd wordt vanuit de dikke darm

Verder wordt mogelijk geacht dat inname van probiotica op korte of langere termijn mogelijk kan helpen tegen:
Acnˇ, aambeien, slechte adem, allergie‘n, autisme dat gepaard gaat met buikklachten, dauwworm en eczeem, darminfecties zoals ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, dyspepsia, proctitis en IBS, "Leaky Gut Syndroom" en voedselintoleranties, het voorkomen van diarree bij gebruik van antibiotica, reizigersdiarree en diarree ten gevolge van bv het rotavirus bij kleine kinderen. Candida albicans infecties, zich herhalende urineweg-, luchtweg- of vaginale-infecties, dysbioseverschijnselen in het algemeen en in de zwangerschap om een gezonde darmflora bij de baby te bevorderen.

Probi +is een product ontwikkeld door Hoeve De Ploeg na participatie aan een project rond Ōcofermentatie van probiotica in zuivelproductenÕ van de HogeSchool van Gent. De uitgangsbasis bij dit project was het bekomen van een product dat minstens tien miljoen bacteri‘n per milliliter telt bij inname. Voor de telling van deze bacteri‘n is door de HogeSchool speciale apparatuur aangekocht.Wij zijn uitermate blij uiteindelijk een product te kunnen aanbieden waar reeds velen de positieve effecten mochten van ervaren.

Probi + bevat vier levende bacteri‘n, die elk op zich hun eigen rol vervullen (Streptococcus Thermophilus, Lactobacillus Bulgaricus, Lactobacillus Acidophilus en Bifidobacterium Longum). Het aangepast productieproces levert enorme aantallen op die bij inname het maagdarmkanaal ŌveroverenÕ.

Probi + werkt niet alleen bij mensen. Velen geven het ook aan hun dieren. Ondertussen krijgen veel honden, katten, kippen, kalveren, É hun dagelijkse portie.Een echte gebruiksaanwijzing voor Probi + bestaat er niet. Toch leert de ervaring ons dat men in het begin best een halve liter op ˇˇn tot drie dagen inneemt. Afhankelijk van persoon tot persoon kan dit daarna terugvallen tot een halve liter per week.

   
info@versland.be
Tukono
Versland Lummen
Versland St.-Joris-Winge
Versland Lummen
Versland St.-Joris-Winge
Fotografie Steven Massart Update Site2Day
Niet ingelogd  Inloggen